finante arges

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat , anunță Finanțe Argeș.

Sumele aferente sponsorizării/mecenatului se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele două limite: 0,5% la cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit datorat.

Începând cu 01.04.2018, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor s-a introdus posibilitatea de a efectua sponsorizări, potrivit prevederilor Legii 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii.

Sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective .

În domeniul serviciilor sociale se acreditează atât furnizorii, cât şi serviciile sociale. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat , anunță Finanțe Argeș.

Sumele aferente sponsorizării/mecenatului se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele două limite: 0,5% la cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit datorat.

Începând cu 01.04.2018, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor s-a introdus posibilitatea de a efectua sponsorizări, potrivit prevederilor Legii 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii.

Sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective .

În domeniul serviciilor sociale se acreditează atât furnizorii, cât şi serviciile sociale. Acreditarea furnizorilor este atestată prin certificat de acreditare. Acreditarea serviciilor sociale este atestată prin licenţă de funcţionare şi intră în responsabilitatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

În cazul plătitorilor de impozit pe profit se pot deduce, în limitele prevăzute mai sus, sumele acordate în cadrul contractelor de sponsorizare către orice persoană care poate fi beneficiar al sponsorizării conform Legii nr. 32/1994, iar în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor se pot deduce doar sponsorizările efectuate pentru entităţile nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii.

Atât contribuabilii plătitori de impozit pe profit (inclusiv cei care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi), cât şi contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări/acte de mecenat/ acordă burse private au obligaţia de a depune până la termenele stabilite de lege formularul 107 „Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului / burselor private”, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective / anului în care sumele au fost reportate.