Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a început cea de-a cincea etapă de finanțare a lucrărilor de cadastru general, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Suma totală alocată de ANCPI în această etapă de finanțare pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe sectoare cadastrale, este de aproape 280 de milioane de lei.
Astfel, începând cu data de 3 aprilie 2019, fiecare oficiu teritorial va comunica unităților administrativ-teritoriale care au solicitat finanțare în această etapă, suma de care vor beneficia și modelul contractelor de finanțare.

În județul Argeș, au fost înregistrate 53 cereri pentru finanțarea lucrărilor de cadastru care vor începe în acest an, în cuantum de 6882082 lei. Vă atașăm lista celor 53 de primării interesate să acceseze fonduri prin PNCCF.
Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
Totodată, pentru a beneficia de fondurile alocate de A.N.C.P.I., primăriile care semnează contracte de finanțare cu O.C.P.I. – urile trebuie să găsească prestatori până în luna august, anul curent. Conform legislației, A.N.C.P.I. va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.
Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale A.N.C.P.I. – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. Mai jos, lista primăriilor din Argeș:

Lista UAT-uri