Tribunalul Arges a emis hotărârea privind cererea lui Cornel Ionică prin care solicita suspendarea ordinului prefectului. Astfel, acesta se va întoarce la primărie.

Admite cererea. Suspendă executarea Ordinului Prefectului nr. 87/19.03.2019, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare. Cu recurs în 5 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Argeş. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Aprilie 2019, la Tribunalul Argeş –Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.