Consiliul Judeţean Argeş a programat o şedinţă ordinară pentru data de 24.04.2019, ora 15.00 în sala mare de ședință. Ordinea de zi cuprinde 26 de puncte, dupa cum urmeaza

O R D I N E D E Z I :

1. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 21.03.2019.

2. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 28.03.2019.

3. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 09.04.2019.

4. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 15.04.2019.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Balăceanu Stolnici” Ștefănești.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Unității de Asistență Medico – Socială Rucăr.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Argeș” 2019-2023.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea consiliului județean nr. 113/27.04.2017 privind desemnarea nominală a consilierilor județeni ca membri în comisiile Adunării Regiunilor Europene (ARE) pe partide politice.

10.Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș pe anul 2019.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei alocate finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 pentru anul 2019 şi a metodologiei de acordare. JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ PREȘEDINTE Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053 Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137 www.cjarges.ro

12.Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Argeș și Universitatea din Pitești.

13.Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a unui imobil – teren situat în municipiul Câmpulung, județul Argeș.

14.Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării a unor imobile aflate în domeniul privat al judeţului Argeş.

15.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu cu destinaţie de activitate comercială situat în incinta Unității de Asistență Medico-Socială Domnești.

16.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile aflate în domeniul privat al județului Argeș.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. pe anul 2019.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. la 31.12.2018.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. pe anul 2019. 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. la 31.12.2018. 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării volumului brut de masă lemnoasă pe picior existent în zona de siguranță a unor drumuri județene .

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.pe anul 2019.

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 106/12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2019.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2020.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2019.

26.Diverse. P