Prezentam marți o situație dezastruoasă, retrocedarea terenurilor de fotbal ale Bazei din Craiovei. Cei care  revendică  cei 2493 de mp sunt Toma Mircea, Toma Zoie și Cosulet Sofia, deși piteștenii care locuiesc în zonă spun că înainte acolo era o groapă. Mai mult, există mărturii ale oamenilor că au cărat pământ cu roaba ca să astupe acel gol care avea să devină Baza Sportivă Aripi (LPS acum). Cert este că după ani de procese, cei 3 au primit o decizie favorabilă iar pe lângă pământul solicitat, Comisia Locală de Fond Funciar Piteşti trebuie sa plătească reclamanţilor  și suma de 202560 lei.

Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea. Obligă pe pârâta Comisia Locală de Fond Funciar Piteşti să procedeze la punerea în posesie a reclamanţilor, în calitate de moştenitori ai defunctului Toma Mircea , cu privire la suprafaţa de 2483 mp situată în mun. Piteşti, cartier Craiovei, judeţul Argeş, zona Şcolii nr. 11, identificată prin Sentinţa civilă nr. 1840/2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 10147/280/2010, definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 3464/2011 a Tribunalului Argeş, conform raportului de expertiză întocmit de expert Diaconu Ileana în acelaşi dosar.. Obligă pe pârâta Comisia Locală de Fond Funciar Piteşti să întocmească şi să înainteze către pârâta Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate pentru autorul Toma Mircea în privinţa suprafeţei de 2483 mp situată în mun. Piteşti, cartier Craiovei, judeţul Argeş, zona Şcolii nr. 11, identificată prin Sentinţa civilă nr. 1840/2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 10147/280/2010, definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 3464/2011 a Tribunalului Argeş, conform raportului de expertiză întocmit de expert Diaconu Ileana în acelaşi dosar. Obligă pe pârâta Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş ca pe baza documentaţiei întocmite şi înaintate de către pârâta Comisia Locală de Fond Funciar Piteşti să procedeze la emiterea titlului de proprietate privind pe autorul Toma Mircea pentru suprafaţa de 2483 mp conform Sentinţei civile nr. 1840/2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 10147/280/2010, definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 3464/2011 a Tribunalului Argeş. Respinge solicitarea de acordare a daunelor cominatorii. Obligă pe pârâta Comisia Locală de Fond Funciar Piteşti la plata către reclamanţi a sumei de 202560 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului de 2483 mp situat în mun. Piteşti, cartier Craiovei, judeţul Argeş, zona Şcolii nr. 11, pe ultimii 3 ani. Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de 5000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată cu onorariu de avocat şi de expert. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, la Judecătoria Piteşti Pronunţată în şedinţa publică de la 06 februarie 2018.
Document: Hotarâre 807/2018 06.02.2018

Apelurile Primăriei Pitești au fost respinse.