Primăria Pitești nu a reușit în 3 ani să termine Piața Trivale și iată că se apucă de un alt proiect ambițios care cu siguranță îi va nemulțumi, din nou, pe locuitorii cartierului Trivale. Este vorba despre un proiect de hotărâre care va fi supus votului la ședința de CL de astăzi. Iată proiectul de hotărâre prin care destinația unei parti din terenul Scolii nr 12 va fi transformat în parcare si borduri:

Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de invățământ a unui imobil – teren

Art.1. (I ) Se aproba propunerea de schimbare a destinației pentru imobilul — teren, in suprafata totala de 1042 mp, apartinand domeniului public al municipiului Pite5ti, situat in Str.Bradului nr.11, din spatiu de invațământ afiat in administrarea scolii Gimnaziale „Negru Voda” Pitești, in spatiu necesar efectuarii unor lucrari de utilitate publica( parcari, cai de acces auto, trotuare).
(2) Datele de identificare ale imobilului — teren prevazut la alin. (1) sunt cele din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
La data adoptării prezentei hotarîri inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr.269/23.08.2018 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spatiu de invățământ, a unui imobil — teren.
Art.2. Directia Servicii Publice Achiziții, Directia Administratie Publica Locale, Juridic Contencios și Directia Economica vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari, care va fi comunicatii acestora, scolii Gimnaziale „Negru Voda” Pitesti, precum si Inspectoratului scolar JudeJean Arges, de catre Secretarul Municipiului Pitești.