Siteul institutiilestatului.ro a publicat o hotărâre din care reise că primăria Pitești trebuie să plătească către o societate privata despăgubiri de 200 de lei pe zi pentru fiecare întârziere. Nu este primul proces pe care primăria Pitești îl pierde cu persoane fizice și juridice, și primele despăgubiri pe care le achită.

In 2016 Primăria Piteşti pierde procesul cu societatea DGIM SRL. Instanţa obligă primăria să încheie contract de concesiune cu reclamanta pentru terenul de 361 mp în Parcul Ştrand. Este vorba despre terenul de sub restaurantul din Parcul Ştrand. . Administratorul societăţii, după câţiva ani de aşteptare, şi, cel mai probabil după multe drumuri pe la primărie, merge din nou în instanţă şi cere ca responsabilii să fie amendaţi pentru nepunerea în aplicare a sentinţei definitive. Şi aşa cum era de aşteptat, primăria pierde.

Instanţa îl obligă pe Cornel Ionică să plătească o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere în executarea titlului executoriu – Decizia nr. 585/R-CONT/30 Martie 2016 şi obligă pe acesta să plătească amenda aplicată la bugetul de stat începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la data executării hotărârii judecătoreşti ce constituie titlu executoriu. Mai mult, instanţa îi acordă reclamantei, cu titlu de penalităţi, suma de 200,00 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea aceluiaşi titlu executoriu, calculate în sarcina Municipiului Piteşti – prin Primar şi a Consiliului Local al Municipiului Piteşti, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la executarea hotărârii judecătoreşti ce constituie titlu executoriu. Obligă pe autorităţile pârâte, în solidar, să plătească reclamantei suma de 1.500,00 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Sentinţa nu este definitivă iar primarul Piteştiului a făcut recurs

Hotărârea instanţei: Admite cererea, aşa cum a fost completată, având ca obiect aplicare amendă pentru neexecutare hotărâre judecătorească şi acordare penalităţi, introdusă de reclamanta DGIM S.r.l., având CUI RO 17737105, cu sediul în Piteşti, Str. Costache Negri – Restaurantul Ştrand, Judeţul Argeş, în contradictoriu cu autorităţile pârâte Primarul Municipiului Piteşti, Municipiul Piteşti – prin Primar şi Consiliul Local al Municipiului Piteşti, cu sediul în Piteşti, Str. Victoriei, Nr. 24, Judeţul Argeş. Aplică Primarului Municipiului Piteşti amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere în executarea titlului executoriu – Decizia nr. 585/R-CONT/30 Martie 2016 a Curţii de Apel Piteşti, pronunţată în Dosar nr. 176/109/2015 şi obligă pe acesta să plătească amenda aplicată la bugetul de stat începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la data executării hotărârii judecătoreşti ce constituie titlu executoriu. Acordă reclamantei, cu titlu de penalităţi, suma de 200,00 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea aceluiaşi titlu executoriu, calculate în sarcina Municipiului Piteşti – prin Primar şi a Consiliului Local al Municipiului Piteşti, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la executarea hotărârii judecătoreşti ce constituie titlu executoriu . Obligă pe autorităţile pârâte, în solidar, să plătească reclamantei suma de 1.500,00 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.