În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 161 de controale. Astfel, la 12 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 15 de persoane.
Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 60.000 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
– neacordarea drepturilor salariale;
– netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
– neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă ;
– netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :
– comerț, confecții,
– alimentație publică, transport;
– construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 151 controale.
Au fost aplicate un numar de 6 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 26.000 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– lipsă instruire SSM;
– lipsă control medical periodic;
– necomunicare eveniment;
– lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– comerț, alimentație publică;
– construcţii, protecție și pază, transport.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail [email protected], sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.