Universitatea din Piteşti, cu sediul în strada Târgu din Vale nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante: secretar debutant, administrator patrimoniu, tehnician, administrator financiar debutant, respectiv cu grad III S și informatician debutant. Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24.02.2020, ora 14:00, la sediul Universitătii, Rectorat – Registratură. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348/453102/241.