Cu toate dificultățile create de pandemia de COVID 19, și vorbim aici inclusiv de cheltuieli neprevăzute din bugetul primăriei, la Bradu proiectele de modernizare a comunei sunt în plină desfășurare. Primarul Dan Stroe a ales să facă mai mult și să vorbească mai puțin și acest lucru se vede în numeroare lucrări care se execută în comună.

În scurt timp în comuna Bradu sunt implementare următoarele investiții mari cu impact direct asupra calității vieții brădenilor

– demararea lucrărilor de construcție a creșei din satul Geamăna;
– demararea lucrărilor de amenajare a trotuarelor pe strada Serelor;
– finalizarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor pe strada Principală (de la pasarelă la fosta moară);
– finalizarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor pe strada Tăbăcăriei;
– începerea lucrărilor de introducere canalizare pluvială pe strada Principală (de la pasarelă până la Aleea Neajlov) – aceste lucrări vor fi urmate de amenajarea trotuarelor;
– reabilitarea prin reparații ale covorului asfaltic pe străzile: Gemenii, Cimitirului, Chitop, Valea Geamăna, Intrarea Alunului, Alunului, Castanului, Primăverii, Teilor, Târgului, Pinului, Mușcatelor, Inv. Sabin Iliescu, Inv. Maria Tudora;
– demararea lucrărilor de extindere a rețelei de gaze pe cele 14 străzi aprobate în anul 2019 / lucrările au început pe strada Liliacului și vor continua pe străzile Salcâmilor, Valea Geamăna, Afinului.
– introducerea rețelei de apă și canalizare pe strada Castanului;
– lucrări de ridicare la cotă a căminelor de canalizare menajeră pe străzile Cornului, Buna Vestire, Cimitirului.
– lucrări de amenajare a canalului din parcul de pe strada Gării, pentru a preveni inundarea zonei;

În perioada următoare vor fi demarate lucrările de asfaltare pe strada Primăverii 2.

De asemenea, se află în procedură de licitație lucrările pentru:

– strada Primăverii 5 – asfaltare și amenajarea unei parcări între aceasta si strada Primăverii;
– strada Fragilor – extindere canalizare menajeră;
– canalizare pluvială de la Târgul Săptămânal până la Valea Geamăna pe partea stângă;
– introducere canalizare pluvială și amenajare trotuare pe strada Gemenii până la strada Nucului;
– introducere canalizare pluvială și amenajare trotuare pe strada Principală – de la strada Preot Gh. Ionescu până la fostul CAP