Digitalizare la SC Apă Canal 2000 SA – servicii la distanță și soluți inovativeOperatorul Regional SC Apă Canal 2000 SA Pitești implementează în prezent un proiect dedigitalizare a activității, proiect ce urmărește consolidarea capacității de a asigura calitatea și accesulla serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare printr-un sistem informatic integrat pentrugestionarea online și în timp real a tuturor categoriilor de documente.Pentru a veni în sprijinul clienților/beneficiarilor, diverse documente (facturi, situații de plată,înștiințări, avize, etc.) vor fi transmise și electronic (e-mail) prin grija compartimentelor funcționale încare se emit.Pentru simplificarea circuitului documentelor de uz intern, transmiterea acestora se va faceexclusiv în format electronic prin aplicația Maestro sau pe adresa de e-mail, iar listarea acestui tip dedocumente se va face numai de către compartimentele avizate legal, după aprobarea acestora prinsemnătură electronică.Prin implementarea digitalizării privită ca prioritate recentă, societatea Apă Canal 2000 SAPitești urmărește să contribuie la creșterea eficienței, controlul mai bun asupra activității precum șireducerea timpilor de lucru, păstrând un echilibru între activitatea tradițională și cea online.