KODAK Digital Still Camera

Administraţia locală din Rociu, condusă de primarul Aurel Bălăşoiu, are în momentul de faţă în execuţie mai multe proiecte, pe lângă cele deja finalizate, dar şi altele care urmează să fie finalizate în mandatul 2020-2024 al actualului primar social-democrat.

În curs de execuţie sunt două proiecte şi anume:

-Canalizarea  şi epurarea apelor uzate menajere în satele Şerbăneşti şi Gliganu de Sus, lucrarea în valoare de 13.946.177 de lei, prin PNDL II, dar şi cofinanţare din bugetul local.

-Reabilitarea Cămin Cultural în satul Rociu, lucrarea în valoare de 250.00 lei, bani din bugetul local;

-Înregistrare sistematică în comuna Rociu.

În ceea ce priveşte proiectele ce urmează a fi implementate în perioada 2020-2024, acestea sunt următoarele:

-Înfiinţarea reţelei de distribuţie gaze naturale, în întreaga comună, proiect în valoare de 6.826.287,35 de lei, prin PNDL II şi cofinanţare de la bugetul local;

-Platformă de colectare şi management a gunoiului de grajd în satele: Şerbăneşti, Gliganu de Sus, Gliganu de Jos şi Rociu, proiect care va fi implemenat cu ajutorul Ministerului Mediului, valoare 1.480.796,62 de lei şi cofinanţate de la bugetul local în valoare de 159.373,74 de lei;

-Sală de Sport în satul Şerbăneşti, proiect deja aprobat prin ordinul MLPDA;

-Extindere canalizare şi racorduri consumatori la reţeaua de canalizare menajeră în satele Şerbăneşti şi Gliganu de Sus, proiect în valoare de 9.992.184 lei, prin PNDL II şi cofinanţare de la bugetul local;

-Achiziţie utilaje pentru îmbunătăţirea serviciilor locale )dotare autogreder prin GAL), în valoare de 468.938,23 lei, fonduri europene AFIR şi cofinanţare de la bugetul local;

-Modernizarea următoarelor drumuri comunale: strada Gecăranilor din Gliganu de Jos, în valoare de 1.231.133,64 lei, strada Tudoranilor din Gliganu de Sus, în valoare de 1.527.558,49 lei, strada Bisericii din Rociu, în valoare de 1.901.185,2 lei, strada Baicea din Gliganu de Sus, în valoare de 621.292,16 lei, strada Odăeni şi Iancului din Şerbăneşti 2.779.633,54 lei, strada Rarieştilor din Gliganu de Jos, în valoare de 830.922,23 lei;

-Dotarea la Asociaţia Viitorul comunei Rociu pentru desfăşurarea de acţiuni culturale, în valoare de 36.607,67 euro, în satul Şerbăneşti, în incinta Căminului Cultural „Ilie Predescu”-Asociaţia Microregiunea Lunca Argeşului Mozăceni;

-Proiectarea şi construirea unui nou sediu administrativ;

-Centru de Îngrijire Bătrâni  în localul Şcolii Generale Rociu „Marin Angelescu”;

-Proiect pe fonduri europene privind amenajarea lacului „Mozac-Rociu”, proprietatea comunei Rociu;

-Extindere şi Modernizare Târg Săptămânal „Sfânta Ecaterina”;

-Întreţinerea şi repararea drumurilor comunale şi de exploatare;

-Menţinerea în stare bună de funcţionare a clădirilor din domeniul public al comunei Rociu ( şcolile generale, grădiniţele, căminele culturale şi celelalte construcţii);

-Accesarea permanentă de fonduri europene, fonduri guvernamentale, fonduri de la Consiliul Judeţean Argeş, bugetul local al comunei Rociu;

-Atragerea de noi investitori în comuna Rociu;

-Sprijinirea tinerilor prin: proiecte europene, proiecte guvernamentale, comuna Rociu dispune de teren pentru construcţia de locuinţe pentru tineri în conformitate cu Legea 15/2003;

-Comuna Rociu a beneficiat de infrastructură pe cele două tronsoane pe DJ 703b. Costeşti-Şerbăneşti, Şerbăneşti-Siliştea, Căteasca -5 kilometrii;

-Comuna Rociu beneficiază de modernizarea DJ 503, Oarja-Giurgiu, Drum Expers în lucru în lungime de 12 kilometrii (Drumul Giurgiului, legătură de la Dunăre cu Capitala Munteniei-Curtea de Argeş).