• PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

1. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT – 57.753.740,13 lei

Nerambursabil = 55.790.444,41 lei

Contributie proprie = 1.138.580,50 lei

Cheltuieli neeligibile = 824.715,22 lei

Contract de finanțare semnat 30.04.2020. Termen finalizare  30.04.2023.

Activități propuse în cadrul proiectului:

– Modernizarea stațiilor de așteptare călători, transport urban în zona Municipiului Pitești (99 stații);

– Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”);

– Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi):-Trivale – Depozitelor; – Războieni – Exercițiu – Craiovei – Depozitelor;- Războieni – Gară – I. C. Brătianu – Calea București – Depozitelor;

– Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie  în timpul acesteia;

– Realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș.

Stadiu: au fost desfășurate procedurile de achiziție pentru servicii de management de proiect și achiziții publce , se elaboreaza documentațiile de achiziții produse, lucrări.

2. CREAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI  MĂSURI PENTRU GESTIONAREA DURABILĂ A PARCĂRILOR ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI  – 42.864.747,92 lei

Nerambursabil = 36.857.864,59 lei

Contributie proprie = 752.201,32 lei

Cheltuieli neeligibile = 5.254.682,01 lei

Contract de finanțare semnat 13.05.2020. Termen finalizare 28.02.2022.

Activități propuse în cadrul proiectului:

– Implementarea unui sistem de management integrat al  traficului,  sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători;

– Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații);

– Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești (5 panouri).

Stadiu: elaborarea documentațiilor de achiziții produse, servicii, lucrări.

3. ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC  AUTOBUZE ELECTRICE – 131.949.800 lei

Nerambursabil = 110.690.804,00 lei

Contributie proprie = 2.258.996,00 lei

Cheltuieli neeligibile = 21.800.000,00 lei

Contract de finanțare semnat 02.09.2019. Termen finalizare 02.09.2023.

Prin acest proiect se vor achiziționa 40 de autobuze electrice cu lungimea de 12 m, echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) și ale sistemelor de management al traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI).

Se vor achiziționa un număr de 11 stații pentru încărcare rapidă și 40 stații încărcare lentă.

Stadiu: procedura de achiziție a autobuzelor electrice și stațiilor de încărcare în derulare de către liderul de proiect – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

4. IMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI – 42.505.794,12 lei

Nerambursabil = 35.538.385,74 lei

Contributie proprie = 725.273,18 lei

Cheltuieli neeligibile = 6.242.134,75 lei

Contract de finanțare semnat 16.07.2020. Termen finalizare 31.07.2021.

Proiectul propune:

– Achiziționarea de 20 autobuze ecologice;

– Construirea/ modernizarea/ extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor electrice.

Stadiu: elaborarea documentațiilor de achiziții produse, servicii, lucrări.

5. INTEGRAREA OPERAȚIONALĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN ȘI PERIURBAN – 3.818.754,75 lei

Nerambursabil = 3.724.513,46 lei

Contributie proprie = 76.010,48 lei

Cheltuieli neeligibile = 18.230,80 lei

Contract de finanțare semnat 22.07.2020. Termen finalizare 31.07.2021.

Se propune realizarea a două puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban în zona Bowling și cap linie Ghe. Doja.

Stadiu: elaborarea documentațiilor de achiziții produse, servicii, lucrări.

6. REGENERARE URBANĂ IN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) – 7.223.880,38 LEI

Contract de finanțare semnat 14.05.2020. Termen finalizare 31.10.2022.

Activități propuse în cadrul proiectului:

– pentru bloc G1 – reabilitare spații verzi, realizare locuri de joacă pentru copii, realizarea unui centru multifuncțional (inclusiv dotarea acestuia cu echipamente specifice), reabilitare Aleea Naum Râmniceanu, Strada Decebal și canalizarea pluvială aferentă acestora;

– pentru bloc Coremi – reabilitare spații verzi, reabilitare canalizare pluvială, alei pietonale, locuri de joacă, iluminat public, reabilitare acces la zona marginalizată.

Stadiu: procedura de achiziție lucrări in desfășurare.

7. REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL FERMECAT – 1.405.930,32 LEI

Contract de finanțare semnat 20.03.2020. Termen finalizare 30.09.2021.

Activități propuse în cadrul proiectului:

– reabilitare termică, termoizolație plafon subsol, reparare instalații electrice, reparare instalații încălzire, dotări.

Stadiu: Achizitia de lucrări finalizată, câștigător SC ADACOR CONSTRUCT SERV SRL, ordin de începere cu data de 15.07.2020, lucrări în desfășurare.

8. MANSARDARE CORP A – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUȚA POVEȘTILOR – 1.050.668,64 LEI

Contract de finanțare semnat 05.02.2020. Termen finalizare 30.09.2021.

Activități propuse în cadrul proiectului:

– Amenajarea unei săli de repetiții, două săli de lucru pentru copii, grupuri sanitare, în mansarda neutilizată a clădirii

– Lucrări de conformare ISU

– Dotări

Stadiu: Contract de lucrări semnat cu SC NEGREANU CONSTANCON SRL, termen emitere ordin începere cu data de 02.07.2020, lucrări în desfășurare.

9. EXTINDEREA SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ADMINISTRATIVE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ARIPI DESCHISE” – 1.751.944,52 LEI

Contract de finanțare semnat 10.03.2020. Termen finalizare 30.09.2021.

Activități propuse în cadrul proiectului:

– consolidare şi modernizare/extindere clădire, refacere trotuare în zona locului de joacă și curte interioară, dotări

Stadiu: Contract de lucrări semnat cu SC NEGREANU CONSTANCON SRL, termen emitere ordin începere cu data de 30.06.2020, lucrări în desfășurare.

10. REABILITARE ȘI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC ARMAND CĂLINESCU, MUNICIPIUL PITEȘTI – 29.028.209,71 LEI

Nerambursabil = 11.667.410,46 lei

Contributie proprie = 238.110,42 lei

Cheltuieli neeligibile = 17.120.598,33 lei

Contract de finantare semnat 23.10.2019. Termen finalizare 31.03.2022.

Activități propuse în cadrul proiectului:

– Termoizolarea contrucțiilor existente utilizând sistem cu vată minerală bazaltică;

– Refacerea instalațiilor electrice, termice, sanitare și de incendiu;

– Introducerea unui sistem de climatizare performant în cadrul corpurilor C1 și C2;

– Înlocuirea învelitorii cu țiglă metalică cu strat de granule minerale;

– Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie din lemn stratificat și tâmplărie PVC cu eficiență energetică mai mare decât cea existentă;

– Realizarea lucrărilor de consolidare și de eliminare a infiltrațiilor de apă;

– Se vor reamenaja aleile și spațiile verzi existente;

– Montarea unei noi centrale termice, cu utilizare de cazane eficiente energetic, în condensație;

– Lucrări pentru conformarea clădirilor la cerințele ISU (hidranți exteriori și interiori, instalație de detecție la incendiu și instalație de iluminat de siguranță);

– Achiziționarea de mobilier școlar și dotări pentru întreaga unitate de învățământ (aparatură pentru laboratoare de informatică, fizică, biologie, chimie, comerț, textil, electro-mecanic, limbi străine).

Stadiu: Achiziție lucrări în desfășurare, procedura a fost contestata, se reevalueză ofertele dupa decizia CNSC.

11. MODERNIZARE, MONTARE SISTEM PANOURI SOLARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A BAZINULUI OLIMPIC DIN PITESTI – 15.794.577,97 LEI

Contract de finanțare semnat 30.05.2019. Termen finalizare 30.11.2021.

Activități propuse în cadrul proiectului:

– refacere tencuieli si zugraveli/placaje ceramice; pardoseli – parchet, piatra naturala, gresie, ciment mozaicat si  mocheta; amplasarea unui elevator la scara principala de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice; amplasarea de rampe pentru persoane cu dizabilitati fizice.

– termoizolare pereţi exteriori, înlocuirea ferestrelor existente cu tamplarie aluminiu.

Stadiu: Contract de lucrări semnat cu SC CONSTRUCT STEEL MARKET SRL, fiind emis ordinul de începere lucrări în data de 25.06.2020, lucrări în desfășurare .

12. PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CADRUL PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT – 14.626.219,69 LEI

Contract de finanțare semnat 20.12.2019. Termen finalizare 30.11.2023.

Incubatorul de afaceri va fi creat pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor aflate la început de activitate, care au idei, dar nu dispun de know-how, nu stiu sa faca un plan de afaceri si nici nu au resursele financiare pentru închirierea, la preturile pietei, a unui sediu adecvat.

Locul de implementare a investitiei: Strada Frații Golesti Nr. 6, Municipul Pitesti.

Sectorul de activitate al incubatorului este reprezentat de cercetare-dezvoltare in diverse domenii, categorie ce include atat firme orientate spre servicii de dezvoltare afaceri cât si servicii de IT&C, si infrastructura de comunicatii.

Stadiu: au fost elaborate documentațiile de achiziții, servicii, lucrări.

  • PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

1. SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU CETATENII MUNICIPIULUI PITESTI – 3.987.350,76 LEI

Contract de finanțare semnat 17.01.2019. Termen finalizare 17.01.2021. Aviz de transpunere a actului aditional prelungire perioada de implementare 17.09.2021

În cadrul acestui proiect va fi dezvoltat modulul de bugetare participativă, ce permite alocarea unui buget și colectarea unor idei de proiecte din partea membrilor comunității care au minimum 18 ani. De asemenea va fi dezvoltată o soluție informatică care să furnizeze digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituției printr-un portal de servicii adresate cetățenilor, astfel încăt să nu mai fie nevoie de prezența fizică la sediul primăriei a celor interesați.

Prin portalul de e-servicii se vor putea desfășura următoarele categorii de activități: Obținere Certificat de Nomenclatură stradală și adresă;  Autorizații transport greu;  Autorizație taxi;  Viza anuală taximetrie;  Cazier profesional taxi;  Sesizări online – harta incidentelor; Autorizație privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN 561, 563, 932;  Cerere ocupare domeniu public (acord pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopul desfășurării de activități comerciale);  Înștiințarea începerii lucrărilor de construire/desființare;  Înștiințarea terminării lucrărilor de construire/desființare;  Avizarea autorizației de spargere și intervenție pe domeniul public.

Stadiu: Contract servicii de retrodigitalizare finalizat. Procedură achiziție servicii de dezvoltare portal servicii electronice și bugetare participativă pentru cetățeni, inclusiv livrare și instalare echipamente informatice software și servicii necesare dezvoltării soluției informatice atribuită – termen finalizare contract 13.07.2021.

2. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PRIN PLANIFICARE STRATEGICĂ EFICIENTĂ – 999.222,72 lei – POCA 2014-2020

Contract de finanțare semnat 18.05.2020. Termen finalizare 18.03.2022.

În cadrul acestui proiect vor fi reactualizate Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Stadiu:  elaborarea documentațiilor de achiziții produse, servicii.

  • PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

1. INTEGRAT! NU ASISTAT! DEZVOLTAREA SOCIALA SI ECONOMICA A PERSOANELOR DEFAVORIZATE DIN SUD – VESTUL MUNICIPIULUI PITESTI – 20.113.023,81 LEI

Contract de finanțare semnat 06.03.2018. Termen finalizare 06.01.2021.

Activități realizate în cadrul proiectului:

–  înființarea unui Centru Multifuncțional Comunitar ce va oferi servicii medicale (consultații și analize medicale), consilere psiho-socială, servicii socio-medicale, servicii mobile de îngrijire la domiciliu.

– îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minim 200 de persoane, locatari ai blocului Coremi, prin construirea de balcoane, ce vor mări spațiul de locuit cu aproximativ 9 mp/apartament-stadiu fizic 85% .

– desfășurarea activităților tip școală după școala pentru 35 de elevi, care vor beneficia dupa programul zilnic de scoala  de urmatoarele servicii: consiliere, sprijin in efectuarea temelor, cursuri de limba moderna, acces la calculatoare, masa caldă, activitati recreative, educatie civica etc. De asemenea elevii vor primi  o bursă de 700 lei/semestru, timp de 4 semestre și vor participa la o tabără școlară;

  • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

1. TRANSFORMARE CĂMIN C3 ÎN CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE –7.167.431,88 LEI

În cadrul  acestui obiectiv de investiții au fost realizate 48 garsoniere și 8 apartamente cu 2 camere, fiind incheiat Procesul verbal de receptie nr.39129/26.08.2020.

1. STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI 3.038.623,73 LEI

Contract de finanțare semnat 04.11.2019. Termen finalizare 04.11.2020.

În cadrul acestui proiect se va realiza instalarea a 10 staţii cu câte 2 puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în str. Costache Negri, nr. 30 (Parcare Bowling).

Stadiu: obținere avize, elaborare documentații achiziții.

2. MODERNIZAREA UNEI SECȚIUNI A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI PITEȘTI 1.355.118 LEI

Cerere de finantare depusa in data de 24.07.2020.

În cadrul acestui proiect se propune achiziționarea și instalarea unui număr de 252 corpuri de iluminat cu LED cu eficiență energetică ridicată și a unui sistem de dimare/telegestiune care permită reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiție.

  • Stadiu:in evaluare la ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU.
  • PNDL II

1. EXTINDERE ȘI REABILITARE IMOBIL ȘCOALĂ – ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN – 17.106.723 LEI

Stadiu: Procedura de achiziție lucrări contestată la Curtea de Apel Pitești.

2. CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CLĂDIRE – TRONSON I – COLEGIUL NAȚIONAL ZINCA GOLESCU – 4.626.935 LEI

Stadiu:A fost elaborată documentația de atribuire contract lucrări,termen de deschidere a ofertelor 21.09.2020.

  • COMISIA EUROPEANA

1. “WIFI4EU – PROMOVAREA CONECTIVITĂȚII LA INTERNET ÎN COMUNITĂȚILE LOCALE” ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI – 15.000 EURO

În cadrul acestui proiect au fost realizate 20 de puncte de acces exterioare, în care au fost  instalate echipamentele Wi-Fi, pentru a asigura accesul gratuit la internet în spații publice. Zonele în care vor fi amplasate punctele de acces sunt: Piața Vasile Milea, Central – Str. Victoriei, Parcul Trivale, Parcul Strand, Expo Parc, Parc Finante – BCR, Parc I.C. Brătianu, Bazinul Olimpic, Parc Făget, Parc Casa Căsătoriilor, Parc Tineretului, Parc Prundu, Parc Lumina.

Stadiu: finalizat

  • FONDURI NORVEGIENE

1. MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PITEȘTI, JUD. ARGEȘ – 5.915.749,27 LEI

Activități propuse în cadrul proiectului:

– montarea corpurilor de iluminat cu LED de max 40, 60 și 100 W – cu un flux luminos minim de 4000, 7500 si 12500 Lm

– Nr. de aparate de iluminat înlocuite: 1143 buc;

– Nr. brațe de prindere înlocuite: 1143 buc;

– Scăderea consumului de energie electrică cu min.: 60%.

Stadiu: în evaluare cerere de finanțare.

PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE EVALUARE

  • PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

1. REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 3 – 21.922.277,47 LEI

Proiectul își propune reconversia funcțională și reutilizarea unei suprafețe de aprox 22 ha de teren degradat localizat în Lunca Argeșului

-realizare alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;

-amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);

-crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);

-achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;

-instalare Wi-Fi în parcul realizat;

-instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor  amenajate prin proiect;

-dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);

-modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției;

-racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției (apă, electricitate, canalizare);

-realizare sistem de  irigații și sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

2. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRIMII PAȘI” PITEȘTI – 1.571.904,65 LEI

Proiectul își propune consolidarea şi modernizarea clădirii, amenajarea curții de joacă și dotări.

3. EXTINDERE, REALIBITARE ȘI DOTĂRI IMOBIL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU – 18,759,407.29 lei

Proiectul își propune reabilitarea clădirii unității de învățământ existente, extinderea cu un corp nou și dotări.

4. CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC INNOVATION HUB PITEȘTI – 7.167.251,73 LEI

Crearea și dezvoltarea unei infrastructuri de inovare și transfer tehnologic in vederea creșterii gradului de inovare în cadrul firmelor din Regiunea Sud Muntenia, care activează în domeniile de specializare inteligentă: tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate (orașe inteligente), energie, mediu și schimbări climatice și eco-nano-tehnologii și materiale avansate, se arată într-un comunicat emis de Primăria Pitești