Consiliul Local Pitești va avea astăzi o ședință ordinară la ora 15:00. Pe ordinea de zi sunt 43 de puncte care vor fi discutate în cadrul întâlnirii.

Iată care sunt acestea:

1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ
preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2021-
2022.
2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare
pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare canal
deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina (etapa a – III- a)”.
3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL
nr.263/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Centrului Cultural Pitești, cu modificările ulterioare.
4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.434/13.12.2018
referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru
Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unei comisii pentru ducerea la
îndeplinire a unor hotărâri judecătorești.
6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unei subvenții de la bugetul local
pentru Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș,
Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș și Asociația Națională pentru Copii și
Adulți cu Autism din România – filiala Argeș.
7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.228/18.07.2019
referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu
modificările și completările ulterioare.
8. Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Coteț Mihai,
Dumitrașcu Maria-Cătălina, Irimia Tiberiu-Gabriel, Stan Ana, Șerbănoiu RăzvanIonuț, Tofan Gelu, Miu Barbu, Chivu Virgil-Dumitru, Gherase Ionuț, Mihăilescu
Mihai-Ioan, Nedelcu Darius-Sebastian și Plecanciuc Florin pentru modificarea și
completarea HCL nr.358/31.10.2019 privind propunerea de instituire a regimului de
arie naturală protejată de interes național și declararea ca rezervație naturală pentru
zona naturală ”Pădurea Trivale”.
9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public al
Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri de retur
concesionate SC Apă Canal 2000 SA Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea
casării.
10.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru unele activități
desfășurate de SC Salpitflor Green SA.
11.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la
spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2021, pentru
stagiunea a XIV-a, 2020-2021.
12.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la
filmele proiectate la Cinematograful ”București” în perioada 28 ianuarie – 31
decembrie 2021.
13.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL
nr.270/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Poliției Locale a Municipiului Pitești.
14.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL
nr.273/09.08.2017, referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public
local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu
modificările și completările ulterioare.
15.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL
nr.178/24.11.2016 referitoare la aprobarea tarifelor legitimațiilor de călătorie- bilete și
abonamente, acordarea de reduceri și gratuități pe mijloacele de transport local de
persoane din municipiul Pitești, pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul în
Pitești și pentru elevii din învățământul preuniversitar din municipiul Pitești, cu
modificările și completările ulterioare.
16.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada
Nicolae Labiș nr.30.
17.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
în vederea realizării investiției ”Desființare locuință D+P, construire bloc de locuințe
S+P+2E și împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Mioarei
nr.11.
18.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
19.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate – nunta
de diamant.
20.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea comisiei pentru redactarea
proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al
Municipiului Pitești.
21.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de evaluare a
materialelor rezultate în urma dezmembrării unor bunuri de retur din Stația de
Canalizare Pitești, concesionate SC Apă Canal 2000 SA, scoase din funcțiune prin
HCL nr.203/26.06.2018, aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, ce
urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile.
22.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.97/2020 privind
aprobarea proiectului ”Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în
Municipiul Pitești”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat.
23.Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de admiterea recepției la
terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții Sala de sport – Liceul Teoretic
”Ion Cantacuzino”, Alimentare cu energie electrică Sala de sport -Liceul Teoretic ”Ion
Cantacuzino”, Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de Sport
– Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”.
24.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.402/14.12.2020
privind aprobarea constituirii Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și
pietonale în municipiul Pitești.
25.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modficarea HCL nr.141/19.04.2012
privind aprobarea unor parcări cu plată pentru autovehiculele destinate transportului
rutier de persoane cu masa mai mare de 3,5 tone.
26.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești.
27.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.30/28.01.2020
referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările
ulterioare.
28.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea în vederea închirierii, fără
licitație publică, a unui spațiu, domnului Georgescu Nicolae, deputat în circumscripția
electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar.
29.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea în vederea închirierii, fără
licitație publică, a unui spațiu, domnului Moșteanu Ionuț Liviu, deputat în
circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar.
30.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești.
31.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL
nr.249/27.08.2020 pentru odoptarea măsurilor de organizare și desfășurare a
activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești.
32.Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciul de iluminat
public prestat de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești,
în anul 2020.
33.Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității
Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Semestrul al IIlea (Trimestrul III și Trimestrul IV) al anului 2020.
34.Raport privind transparența decizională în anul 2020.
35.Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a
activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, trimestrul IV –
anul 2020.
36.Raport referitor la realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea
serviciului de transport public local de călători de către SC Publitrans 2000 SA, în
trimestrul IV al anului 2020.
37.Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2020
de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic – România – Centrul de
Socializare ”Nova”, Filiala Argeș.
38.Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2020
de către Asociația Handicapaților Neuromotor – Filiala Argeș – Club Oblio.
39.Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2020
de către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România filiala
Argeș.
40.Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2020
de către Organizația ”Salvați Copiii” România – Filiala Argeș.
41.Informare privind propunerea de a nu organiza ”Târgul Mărțișor 2021” în municipiul
Pitești, pentru a evita răspândirea virusului SARS-Cov-2.
42.Informare privind inițiativa schimbării denumirii Pieței ”Vasile Milea” din municipiul
Pitești.
43.Diverse