SC. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator şi a unui post de sudor la Secţia Operare Apă Zona Metropolitană.

    Pentru postul de instalator sarcinile de bază constau în execuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de distribuţie apă şi de canalizare.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: calificare de instalator apă-canal/instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; disponibilitate de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii; constituie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.

    Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi reparaţii instalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APᾸ-CANAL Manual de calificare/recalificare).

    Pentru postul de sudor sarcinile de bază constau în participarea la intervenții programate și accidentale (avarii) în instalațiile și rețelele de apă pentru realizarea de suduri cu gaz, arc electric, flacăra oxiacetilenică sau alte procedee de topire și tăiere în vederea realizării unei structuri interne continue și omogene.

    Condițiile de participare la concurs sunt: studii medii și calificare de sudor; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălțime, pentru lucrul în condiții deosebite și pentru manipularea manuală a maselor; disponibilitate de deplasare promptă la avarii; experiența în domeniu constituie avantaj.

    Bibliografia pentru concurs:

Tehnica securității muncii în atelierele de sudură, autor L. Drimer

Utilajul și tehnologia sudării – manual pentru licee industriale și de matematică-fizică cu profilurile de mecanică și matematică-fizică, clasa a XI-a și școli profesionale, autor I. Vasile 

Ghidul lucrătorilor de sudare, tăiere, lipire, autori V. Popovici, S. Sontea, N. Popa, C. Sarlau, L. Milos, S. Nanu

Sudarea cu arc electric – ghid pentru autoinstruirea sudorilor, autori V. Berinde, I. Anghel

Memorator tehnic pentru montaj, volumul II

    Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.

Candidaţii vor depune cerere generală, Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societății secțiunea „Clienți – Formulare‟), un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, documentelor care atestă calificarea în domeniu, permis de conducere (după caz), la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 26.02.2021, orele 16.00.

     Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.