Consilierii PNL-USR din CL Pitești au pierdut procesul cu SC Termo Calor Confort. Grupul PNL-USR a contestat prezența primarului Cristian Gentea în AGA Termo Calor. Soluția nu este definitivă.

Soluţia Instanţei:

Respinge excepţia inadmisibilităţii ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei de interes ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Gentea Cristian ca neîntemeiată. Respinge cererea de intervenţie ca nefondată . Admite cererea de depunere şi menţionare acte formulată de petenta TERMO CALOR CONFORT SA şi dispune menţionarea depunerii Hotărârii nr. 1/17.03.2021 şi a Hotărârii nr.2/17.03.2021 a Adunării Generale a Acţionarilor TERMO CALOR CONFORT SA şi publicarea lor în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.06.2021.