Conform prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.Pentru evitarea suspendarii din plata a pensiilor de urmas incepand cu data de 01.09.2021 este obligatorie depunerea adeverintei de elev/student, la Casa Judeteana de Pensii Arges, la urmatoarele termene:

  1. Copiii care au varsta peste 16 ani au obligatia sa depuna pana la data de 25.09.2021 adeverinta de elev, insotita de un cupon de pensie/copia actului de identitate a copilului urmas sau a tutorelui, unde este cazul, din care rezulta ca in anul scolar 2021 – 2022 urmeaza o forma de invatamant organizata conform legii.

In cazul nedepunerii acestei adeverinte, plata pensiei se suspenda incepand cu data de 01.10.2021.

 2. Studentii urmasi, in varsta de pana la 26 de ani, au obligatia ca pana la data de 25.09.2021 sa depuna o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca isi continua studiile in anul universitar 2021 – 2022, insotita de un cupon de pensie si copia actului de identitate a copilului urmas sau a tutorelui, unde este cazul. Modelul Declaratiei poate fi descarcat de pe site-ul institutieI, rubrica “acte si formulare necesare”.

 In cazul nedepunerii acestei declaratii, pensia de urmas aferenta lunii octombrie 2021 va fi retinuta de plata.

 Dupa inceperea anului universitar, pana la data de 25.10.2021, acestia au obligatia depunerii adeverintei eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte ca urmeaza o forma de invatamant superior in anul universitar 2021 – 2022, in original sau copie/electronic, insotita de un cupon de pensie si copia actului de identitate a copilului urmas sau a tutorelui, unde este cazul.