Publicitate Stiri de Pitesti
pub@stiridepitesti
Acasă Administratie Astăzi este termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor la Pitești

Astăzi este termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor la Pitești

pub@stiridepitesti

Primăria Municipiului Pitești informează că data de 30 septembrie 2021, inclusiv, este termenul scadent pentru plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, datorate bugetului local al Municipiului Pitești, pentru anul fiscal 2021.
Primăria Municipiului Piteşti oferă alternativa plăţii online a impozitelor şi taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, cu cardul bancar, prin Internet, fără comision, la adresele:
www.primariapitesti.ro şi www.ghiseul.ro, ambele sisteme fiind disponibile şi funcţionând 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
La adresa www.ghiseul.ro, contribuabilii persoane fizice pot obține online datele de acces în secțiunea „Solicitare date de acces”. Autentificarea în sistem se realizează în secțiunea „Plată cu autentificare”, unde persoanele fizice pot vizualiza și achita prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit, utilizând Internetul, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri și impozitul pe mijloacele de transport.
În secțiunile „Plată amenzi/Plată fără autentificare” persoanele fizice pot achita amenzile/alte taxe locale.
În cazul persoanelor juridice, cererea privind emiterea informațiilor pentru autentificare la adresa de internet www.ghiseul.ro se depune la Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice, situat în imobilul din Bulevardul Republicii, nr. 81, Bl. G1, sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail: scipj@primariapitesti.ro, iar informații suplimentare privind depunerea online a cererii pentru emiterea credențialelor de acces pentru SNEP (www.ghiseul.ro) se regăsesc la adresa de internet www.primariapitesti.ro, secțiunea Informații publice/informații utile/informații privind depunerea online a unor solicitări.
Pentru plățile efectuate cu cardul bancar, contribuabilii nu datorează comision.
Precizăm că, pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele scadente, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Exit mobile version