Publicitate Stiri de Pitesti
Acasă Administratie Ședința Consiliul Local Pitești – ordinea de zi

Ședința Consiliul Local Pitești – ordinea de zi

Astăzi va avea loc ședința Consiliului Local Pitești, pe ordinea de zi aflându-se următoarele proiecte:

Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Municipiului Pitești pe anul 2021.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unei subvenții de la bugetul local pentru Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș, Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România-filiala Argeș și Asociația Autism, Terapie, Sport și Arte Argeș.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Consiliul de Administrație al Asociației Grădinița ”Casa cu Pitici” Pitești.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Asociației Grădinița ”Casa cu Pitici” Pitești.
Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și modificarea H.C.L. nr. 214/30.06.2021 privind numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2021.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr.25, bl.1 ANL și Trivale bl. 49 ANL.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 270/27.08.2021 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 87/25.03.2021, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistența Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea raportului pe trimestrul III 2021 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM10 în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea categoriei de folosință a unor unități locative aflate în patrimoniul Municipiului Pitești.
Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Bănică Iuliu- Radu, Chivu Virgil-Dumitru, Plecanciuc Florin, Stan Ana, Tudorache Robert-Iulian privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea aplicabilității HCL nr.
181/25.11.2004 cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea HCL nr. 410/28.10.2021 privind aprobarea cererii de trecere a unui teren din domeniul public al municipiului Pitești în domeniul public al comunei Albota.
Diverse

Exit mobile version