Având în vedere nevoia de eficientizare si îmbunătățire continuă a relațiilor de muncă, legiuitorul a considerat că este necesar să se acorde angajatorului care are statut de microintreprindere , anumite alternative la soluția legislativă actuală.
Ordonanța de Urgență nr. 37/2021 de modificare și completare a Codului Muncii prevede că:
1. elementele din informare cu privire la clauzele contractului de muncă potrivit art. 17 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă;
2. atribuțiile postului pentru salariaţii microîntreprinderilor se pot stabili verbal de către angajator, prin excepţie, la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fişa postului cu specificarea atribuţiilor postului.
3. articolul 119 alin. (2) din Codul Muncii modificat prevede: „Pentru salariaţii mobili, salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu şi salariaţii microîntreprinderilor, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.”
4.potrivit prevederilor art. 241 din Codul Muncii, angajatorul întomește Regulamentul intern cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz, cu excepţia microîntreprinderilor, când nu mai este necesară aceasă consultare., se precizează într-un comunicat al ITM Argeș.