La Casa Corpului Didactic Argeș a avut loc Conferința județeană de lansare a Programului de educație pentru valori „JOC, RESPECT ȘI BUCURIE”.

Inspector pentru Educație Timpurie Arges, prof. Teodor Minciună: „Jocul specific copilăriei mici, respectul pentru tot şi toţi, pentru sine şi pentru fiecare, bucuria de a învăţa şi de a trăi împreună cu ceilalţi şi educaţia constituie valori pe care trebuie să le preţuim şi să le împărtăşim cu ceilalţi.Programul naţional „JOC, RESPECT ŞI BUCURIE” este destinat tuturor cadrelor didactice din educația timpurie şi este menit să sprijine creşterea generaţiilor de copii şi tineri care preţuiesc, emană şi creează valoare.”

Echipa de implementare este alcătuită din cadre didactice de mare valoare ale învățământului preșcolar argeșean, alături de Inspectorul Școlar Județean al ISJ Argeș, prof. Dumitru Tudosoiu și de cei doi Inspectori Școlari Generali Adjuncți prof. Maria Cătălina Dumitrașcu și prof. Constantin Cristinel Crețu. cest program educațional vizează formarea comportamentelor social-morale ale copiilor de 2- 6 ani prin  cultivarea unor practici educațive de calitate din fiecare instituţie de educaţie timpurie, și se adresează nu doar copiilor, ci și părinților lor, și cadrelor didactice