Publicitate Stiri de Pitesti
pub@stiridepitesti
Acasă Administratie SC Apă Canal 2 000 S.A. beneficiază de un important proiect prin...

SC Apă Canal 2 000 S.A. beneficiază de un important proiect prin PNRR

pub@stiridepitesti

Comunicat de presă
Semnare Contract de Finanțare nr. 555/PC/30.05.2024
pentru proiectul
“Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, din localitățile Ștefănești, Bârla, Bradu, Mărăcineni, Stolnici și Uda, aflate în aria de operare a S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITEȘTI”
(cod proiect – MAPC01202330300001)

Finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență se acordă pentru implementarea Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”. Obiectivul general este “Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei”, iar obiectivul specific este „Creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare”.
Obiectul Programului îl reprezintă finanțarea racordării/branșării la rețeaua publică de canalizare/alimentare cu apă, în vederea sprijinirii conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, finanțare asigurată de către Administrația Fondului pentru Mediu.
Apă Canal 2000 S.A. Pitești beneficiază de finanțare, acordată prin PNRR pentru implementarea proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, din localitățile Ștefănești, Bârla, Bradu, Mărăcineni, Stolnici și Uda, aflate în aria de operare a S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITEȘTI” (cod proiect – MAPC01202330300001), în baza Contractului de finanțare nr. 555/PC/30.05.2024.
Valoarea totală eligibilă a Proiectului ce face obiectul finanțării nerambursabile acordate prin PNRR este de 2.121.780,35 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv până la data de 30.06.2026.
Prin intermediul acestei investiții sunt vizate lucrări de branșare și/sau racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, pentru un număr de 227 gospodării din localitățile Ștefănești, Bârla, Bradu, Mărăcineni, Stolnici și Uda.

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
Apă Canal 2000 SA Piteşti
Calea Craiovei, nr. 38, etaj 3, Piteşti
Tel/Fax: 0248 210 148

Exit mobile version