Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a avut o ședință în urmă cu puțin timp, în urma căreia s-a decis modificarea scenariilor după care funcționează mai multe școli din Argeș. Scenariului 1 prevede participarea fizică zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea tuturor normelor de protecție. Scenariul 2 presupune participarea zilnică, cu prezență fizică, în unitățile de învățământ a tuturor preșcolarilor și a elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea tuturor normelor de protecție.

Mai jos regăsiți anexele cu lista unităților de învățământ