Potrivit prevederilor legale intrate în vigoare de la data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Prevederile susmenționate se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Prin urmare, din 2024 angajatorii au obligația de a majora salariile acestor angajați la un nivel superior salariului minim pe economie aflat în vigoare la 01 ianuarie 2024. Precizăm faptul că această majorare se face prin încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă, valoarea efectivă a salariului fiind stabilită prin negociere între părți.

În raport de aceste dispoziții legislative, angajatorii, potrivit prevederilor art.4 alin 3 din H.G. nr.905/2017 privind Registrul general de evidență a salariaților, pentru transmiterea modificărilor au la dispoziție un termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data producerii acestora.

Netransmiterea modificării salariului în aplicația Revisal în termenul legal constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 8.000 lei.