Guvernul a abrogat, în ultima ședință din 2018, mai multe articole din Legea 241/2006 care obliga operatorii serviciilor de apă și canalizare să factureze apa meteorică. Potrivit vicepreședintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare (ANRSC) Daniel Zdrânc, rămâne la alegerea administrațiilor locale dacă îi vor mai pune, sau nu, la plată pe cetățeni pentru apa de ploaie.

”În ultima ședință de Guvern a anului trecut a fost adoptată OUG 114/2018 prin care au fost abrogate mai multe articole din Legea 241/2006 care fusese modificată, la rândul ei, printr-o inițiativa a unor parlamentari PNL și obliga operatorii serviciilor de apă și canalizare să factureze apa meteorică. Acum, administrațiile locale pot opta dacă se mai facturează sau nu apa meteo (pluvială) la cetățeni. Această măsură împreună cu scăderea TVA la 9% pentru serviciile de canalizare, se va reflecta în reducerea semnificativă a facturilor emise către utilizatori!”, a declarat Daniel Zdrânc.

Acesta a precizat că articolele abrogate sunt:

”(23) Costurile generate de colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului;
(24) Prin excepție de la prevederile alin (23), autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri pentru scutirea populației de la plata colectării, transportului, epurării și evacuării apelor pluviale cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităților și a sumelor alocate cu această destinație.”

”Potrivit acestor modificări, utilizatorii serviciului de apă și canalizare nu mai au obligația să plătească respectivele costuri și pot solicita operatorului sau administrației locale eliminarea lor din factură”, a explicat oficialul ANRSC.