Un nou focar de pestă porcină africană a fost declarat pe raza fondului de vânătoare nr. 29 Trivale, analizele de laborator confirmând prezenţa virusului la un cadavru pe porc mistreţ.
Au fost adoptate toate măsurile specifice în asfel de situaţii în zona infectată şi cea tampon.
Localităţile din zona infectată sunt Budeasa Mare, Budeasa Mică, Mărăcineni, Ştefăneştii Noi, Piteşti, Geamăna, Hinţeşti, Gura Văii, Smeura, Moşoaia, Bătrâni, Ciocănăi, Slătioarele, Uiasac, Valea Ursului, Brăileni, Bascov, Frăţeşti
Zona tampon cuprinde Miceşti, Purcăreni, Colibaşi, Făgetu, Dărmăneşti, Enculeşti, Ştefăneşti, Văleni Podgoria, Viişoara, Goleşti, Bradu, Albota, Mareş, Cerbu, Păduroiu Deal, Poiana Lacului, Dealu Viilor, Băjeneşti, Băbana, Prislopu Mare, Prislopu Mic, Cotmeniţa, Dobrogostea, Vărzaru, Borleşti, Galeşeşti, Rogojina.

În zona afectată sunt cuprinse fondurile de vânătoare: F.V. 29 Trivale, F.V.
32 Răsleţu şi F.V. 34 Mareş. Efectivele evaluate de mistreţi pe cele trei fonduri de vânătoare sunt 112. Se vor vâna integral mistreţii prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, iar animalele vor fi neutralizate prin îngropare.
În total sunt active 6 focare de PPA la porci mistreţi în fondurile de vânătoare: F.V. 1 Negoiu (complexul de vânătoare din Sălătrucu), F.V. 25 Grădiştea, F.V. 24 Mâzgana, F.V. 18 Râul Târgului, F.V. 7 Curtea de Argeş şi ultimul, în F.V. 29 Trivale.
Reamintim că orice suspiciune de boală trebuie comunicată de urgenţă medicului veterinar sau autorităţilor publice locale.