Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești anunță următoarele măsuri, dispuse de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, pentru perioada următoare și până la încetarea stării de urgență, în scopul prevenirii și limitării răspândirii Coronavirusului (COVID 19):

ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE DECES

• Certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului vor fi transmise de către medicul care a constatat decesul la Serviciul Stare Civilă, la fax nr.0348/430805 sau e-mail [email protected].
• Adeverința de înhumare va fi transmisă de către ofițerul de stare civilă, prin fax sau e-mail, către medicul care a constatat decesul.
• Certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență. Documentul în baza căruia se face înhumarea/incinerarea persoanelor decedate este adeverința de înhumare. În perioada stării de urgență nu se eliberează certificate de deces.
Informațiile se regăsesc pe site-ul instituției www.e-ep.ro.

DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI

Declarațiile de căsătorie, nesemnate, se vor transmite exclusiv on-line, pe adresa de e-mail [email protected] , în perioada menționată, în e-mailul primit ca urmare a programării on-line a căsătoriei.
Documentele pot fi descărcate din link-ul http://e-ep.ro/formulare.html.
Declarația va fi însoțită de următoarele documente prevăzute de lege:
– actele de identitate ale viitorilor soți;
– certificatele de naștere ale viitorilor soți;
– certificatele medicale prenupțiale;
– dovada încetării sau desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul (certificat de deces/sentință de divorț definitivă, irevocabilă/certificat de divorț);
– actele de identitate ale martorilor.
Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna și declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.
La oficierea căsătoriilor au acces în sala de oficiere numai viitorii soți și martorii. Pentru remedierea eventualelor neconcordanțe care pot apărea, este recomandat ca în e-mail să se menționeze și numerele de telefon ale viitorilor soți.