În vederea sprijinirii societăților comerciale cele mai afectate de contextul pandemic, Primăria Municipiului Pitești a decis aplicarea următoarelor măsuri pentru sprijinul sectorului HORECA, potrivit unui comunicat emis:

 1. Se reduc cu 50% tarifele pentru serviciile de agrement prestate de catre Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
 • Se reduce cu 50% tariful de închiriere patine, la patinoarul situat în pădurea Trivale
 • Se aprobă instituirea și procedura de acordare a facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Pitești.
 • În vederea asigurării măsurilor de distanțare socială impuse de pandemia generată de virusul SARS-CoV-2, pentru terasele de alimențatie publică, care dețin acord de utilizare temporară a domeniului public în scopul desfășurării de activități comerciale, pentru anii 2020 și 2021, acestea își pot extinde suprafața, acolo unde urbanistica și traficul pietonal permit, fără plata unei taxe suplimentare. Extinderea se poate face, la cerere, după aprobarea în cadrul Comisiei de acorduri, constituită la nivelul Primăriei Municipiului Pitești.
 • Se reduc, pentru anul 2021:

 cu 10%: Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii, datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.

–  cu procente între 40-50% : alte taxe locale, astfel:

Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

 1. pentru desfacerea de produse care fac obiectul comerţului în alte locuri decât în pieţe, târguri şi oboare:
Denumire taxă Valoare taxă anterioară Valoare taxa propusa
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi prestări servicii în zona(*) 5 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru amplasarea de terase alimentaţie publică, în zona(*) 3 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, exclusiv de carte şi presă, în zona(*) 2 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, exclusiv de flori, în zona(*) 2 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi prestări servicii în celelalte zone ale municipiului 2 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi
Taxa pentru comerţ sau promovare în regim ambulant 10 lei/persoană/zi 5 lei/persoană/zi
Taxa pentru promovare produse/servicii 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru expunerea şi comercializarea de produse în faţa unităţii în zona(*) 5 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru expunerea şi comercializare de produse în faţa unităţii în celelalte zone ale municipiului 2 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi comerciale cu ocazia târgului „Mărţişor” 10 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi

         (*)Notă:în zona  delimitată astfel:

 1. bdul. Republicii, de la intersecţia bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, str. Calea Craiovei, Piaţa Vasile Milea, str. dna. Bălaşa, pasajul Griviţei, str. Victoriei, până la str.Ana Ipătescu;
 2. bdul. Republicii, de la intersecţia bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, str. C. A. Rosetti, str. Maior Şonţu, bdul. I.C.Brătianu, până la str.Maternităţii;
 3. bdul. Republicii, de la intersecţia bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, până la str. Constantin Zărnescu.
 • pentru utilizarea locurilor publice altele decât cele de desfacere, de către persoane fizice sau juridice, pentru activităţi recreative şi distractive: 3 lei/mp/zi ( anterior 5 lei/mp/zi)
 • pentru utilizarea locurilor publice ocazionată de târguri, expoziţii: 1 leu/mp/zi ( anterior 2 lei/mp/zi)

h. pentru ocuparea domeniului public cu stâlpi pentru banere: 3 lei/zi/stâlp ( anterior 5 lei/mp/zi),

i. pentru ocuparea domeniului public cu panouri fixe în scop de reclamă şi publicitate: 2 lei/mp/zi            ( anterior 3 lei/mp/zi);

j. pentru ocuparea domeniului public cu panouri mobile în scop de reclamă şi publicitate: 5 lei/mp/zi        ( anterior 10 lei/ mp/zi)  în zona(*);

k. pentru ocuparea domeniului public cu panouri mobile în scop de reclamă şi publicitate: 3 lei/mp/zi       ( anterior 5 lei/mp/zi) ;

l. pentru folosirea domeniului public afectat de alei de acces, autorizate  potrivit legii:  50 lei/mp/an        ( anterior 81 lei/mp/zi).