Primăria Municipiului Pitești, prin Direcția de Asistență Socială, anunță că, începând cu data de 19.10.2020, va primi cererile și declarațiile pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, conform prevederilor legale privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este condiționată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 la H.G.nr.920/2011. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa menționată mai sus, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.
Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei.
În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale.
Familiile sau persoanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net lunar pe membru de familie să fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În acest caz, compensarea procentuală va fi aplicată la factura lunară pentru energie termică.
În cazul persoanelor singure, care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie termică furnizata în sistem centralizat și care au venituri/membru de familie cuprinse între 786, 1 lei – 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%.
De asemenea, pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute mai sus, se aplică o compensare procentuală mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.
Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încălzirea locuinței gaze naturale sau lemne/cărbuni/combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 750 lei/membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit.
Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei.
Pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică, plafonul maxim de venituri este de 750 lei/membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează obligatoriu anchete sociale pentru toate situațiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
Cererile și declarațiile pe proprie răspundere vor fi însoțite obligatoriu de documente justificative privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite și înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate.
Primirea cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei va avea loc în cadrul centrului de colectare de pe raza municipiului Piteşti, cu următoarea locaţie: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, Bd. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter și se va desfășura după următorul program:
– Luni – Miercuri, între orele 08:30 – 12:30 și 13:00 – 15:30;
– Joi, între orele 08:30 – 12:30 și 13:00 – 18:00;
– Vineri, între orele 08:30 – 12:00.
Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa familiei, veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai la furnizorul de energie termică – S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, în centrele de colectare a cererilor stabilite de acesta, respectiv:
– Centrul nr.1 – Punctul Termic 907 (Locaţie: Cartierul Găvana III, lângă Școala Generală Matei Basarab – aici se primesc cereri din zona Găvana);
– Centrul nr. 2 – Sediul SC TERMOCALOR CONFORT S.A. (Locaţie: Calea București, bl.U4, parter – aici se primesc cereri din zona Calea București, Eremia Grigorescu, Livezilor, Popa Șapcă);
– Centrul nr. 3 – Sediul SC TERMOCALOR CONFORT S.A. (Locaţie: Calea București, bl.U4, parter – aici se primesc cereri din zona Centru, Banat, Popa Șapcă);
– Centrul nr. 4 – Punctul Termic 602 (Locație: cartierul Trivale, lângă Dispensar – aici se primesc cereri din zona Trivale);
– Centrul nr. 5 – Punctul Termic 802 (Locație: cartierul Craiovei, lângă Kaufland – aici se primesc cereri din zona Războieni, Craiovei);
– Centrul nr. 6 – Punctul Termic 1006 (Locație: cartierul Prundu Petrochimiștilor, lângă piața Prundu – aici se primesc cereri din zona Prundu, Tudor Vladimirescu, Frații Golești).
Activitatea de primire a cererilor pentru energie termică se va desfăşura de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00.