Actele necesare încheierii contractului pentru funizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă/canalizare cu operatorul SEdC Mioveni
Pentru perfectarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, clientul va depune la sediul nostru din str. Carol Davila, nr. 4, oraș Mioveni, jud. Argeș – parter, (GHIȘEU UNIC) Departament Contractare Clienți, următoarele documente, în funcție de categoria din care face parte.
 Actele necesare perfectării contractului precum și tipizatele implicate pot fi descărcate din secțiunea RELAȚII CLIENȚI – Contractul Apă-Canal.
��Documente necesare pentru încheierea/rezilierea contractului cu persoana fizică- utilizator individual/colectiv:
– copie act identitate asociat unic / asociat / administrator
– copie act identitate împuternicit, respectiv împuternicirea – dacă este cazul;
– copie act de proprietate (contract de vânzare – cumpărare, contract de vânzare – cumpărare cu clauza de întreținere, contract de vânzare-cumpărare cu rentă viageră, contract vânzare – cumpărare cu clauză uzufructuar și nuda proprietate, contract donație, act de schimb, Autorizașie de construcție, Adeverință de rol din Registru Agricol) sau copie contract de închiriere/contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului, orice document autentificat care să ateste apartenența proprietății.
– declaratie notarială a solicitantului proprietar persoană fizică/persoană juridică (proprietar spațiu), privind achitarea debitului acumulat de către chiriașul sau în baza contractului încheiat cu societatea noastră – model AC2/AC3.
– împuternicire sub semnatură privată privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de furnizare apă rece în numele persoanei juridice – model
– declarație pe propria răspundere privind respectarea Legislației în domeniul Protecției Apei – model
– declarație pe propria răspundere privind activitatea desfășurată – model
– dovada garanției, dacă este cazul
– statut persoană juridică
– certificat înregistrare fiscală
– certificat Înregistrare, copie
– certificat constatator
– Cerere de încheiere a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru solicitant persoană fizică utilizator casnic – individual / colectiv – AC7, persoană juridică – utilizator individual / colectiv –
– date de contact: telefon, e-mail, adresă de corespondenţă.
– cerere de reziliere completată de către clientul societății persoană fizică / persoană juridică
 Notă: În funcție de particularitățile cazului, pot fi solicitate documente suplimentare.
 acordul de branșare/racordare la rețeaua de apă rece/canal este necesar și premergator încheierii contractului., se arată într-un comunicat emis de societate.