Primăria comunei Slobozia anunță începerea lucrărilor de modernizarea a drumului judeţean DJ 503 care străbate comuna şi care mai traversează alte localităţi, mergând până la graniţa cu Dâmboviţa.

Sunt prevăzute lucrări precum: asfaltul pe întreaga lungime a drumului, lucrări de reabilitare la următoarele poduri: pod km 105+223 – râul Mozacu în localitatea Mozăceni, pod km 134+561- râul Neajlov la Oarja,  pod  km  137+100  -Valea Rogoz  la  Oarja, execuţie de podeţe accese la proprietăţi, trotuare în interior localităților, podețe pentru asigurarea continuității scurgerii apelor, amenajare intersecţii cu drumurile laterale, semnalizare rutieră pe verticală şi orizontală ,sanţuri betonate în intravilan și șanțuri de pământ în extravilan, 14 stații de autobuz noi, lucrări de mutări și protejări rețele (electrice,telecomunicatii, gaze).

Proiectarea și execuția lucrărilor se va realiza pe tronsoane, după cum urmează:

-Tronson  I – km 97+856 – km 102+340, L= 4,484 km (com. Slobozia)

-Tronson II -km 102+340 – 112+646, L = 10,306 km (comunele Mozaceni și Negrasi)

-Tronson III – km 112+646 – 130+953, L= 18,307 km  (comunele Teiu, Rociu și Suseni)

-Tronson IV – km 130+953 – 140+307, L = 9,354 km (comunele Oarja și Căteasca)