UAT Orașul Topoloveni demarează proiectul cu titlul: “Reabilitare moderata Cladire C2 – Complex Multifunctional, Str. Calea Bucuresti, Nr. 111, Oras Topoloveni, Jud. Arges”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale.

Numele beneficiarului:  UAT Oraș Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 111, jud. Arges, CP 115500

Titlu proiect: Reabilitare moderata Cladire C2 – Complex Multifunctional, Str. Calea Bucuresti, Nr. 111, Oras Topoloveni, Jud. Arges

Program: Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale.

Obiectivul proiectului: reabilitare energetica moderata, contribuind astfel la imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local.

Obiectivul specific: imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei; reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru incalzire; utilizarea surselor regenerabile de energie si alte masuri care vor duce la reducerea procentuala a consumului total de energie primara cu cel putin 50% fata de consumul anterior implementarii proiectului.

Impactul proiectului: Proiectul presupune realizarea unor lucrări de reabilitare termică pentru creşterea eficienţei energetice. Prin implementarea acestui proiect, se vor aduce beneficii semnificative atât din punct de vedere al economisirii energiei care are un impact financiar semnificativ, cât și din punct de vedere al protecției mediului.

Valoarea totală a proiectului: 1.830.043,26 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă din PNRR 1.537.851,48 lei și 292.191,78 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR, suportată de la bugetul de stat.

Data începerii și finalizării proiectului: 14.02.2023 – 14.02.2025

Codul proiectului: C10-I3-1269

Date de contact: UAT Oraș Topoloveni, Str. Calea Bucuresti, Nr. 11, Jud. Arges, email [email protected]

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”