Administrația condusă de Gheorghiță Boțârcă a creionat investițiile pentru anii următori. Astfel, vor fi implementate următoarele proiecte

 • Realizare centură ocolitoare oraș Topoloveni, județ Argeș
 • Extindere rețea electrică
 • Reabilitare drum de interes local – strada Slt. Mihai Mihail tronson 3 și tronson 4 și construire pod în oraș Topoloveni, județ Argeș
 • Crearea unui traseu cicloturistic
 • Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
 • Reabilitare spații unități de învățământ
 • Înființare și dotare centru pentru vârstnici
 • Reabilitare și dotare centru policlinică
 • Construire locuințe sociale
 • Construire locuințe ANL
 • Construire bază sportivă
 • Regenerare urbană integrată prin reabilitarea spațiilor verzi, construire parc nou și reabilitare trotuare și parcări
 • Eficientizare energetica a clădirilor rezidențiale
 • Digitalizarea și îmbunătățirea sistemelor informatice în instituțiile publice
 • Împădurire zone degradate
 • Reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor ce deservesc obiective economice
 • Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei de apă și canalizare
 • Amenajare stații transport public în orașul Topoloveni
 • Coborârea rețelelor în subteran a rețelelor electrice și fibră optică
 • Măsurători topografice în cadrul cadastrului sistemic prin programul național
 • Consolidarea permanentă a lăcașelor de cult ale orașului
 • Reabilitare, modernizare și dotare centre medicale
 • Construire de parc fotovoltaic cu panouri solare
 • Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituțiile publice
 • Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente performante pentru intervenția în situațiile de urgență (incendii, inundații, deszăpezire etc.)
 • Dezvoltare sistem integrat de tip SmartCity, bazat pe module specifice fiecărui departament/compartiment din primărie
 • Refacere prag de fund pod peste râul Argeș