S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti organizează concurs pentru ocuparea unui post de drenor la Secţia Operare Canalizare Zona Metropolitană.

Atribuţiile de bază ale postului de drenor constau în executarea lucrărilor de întreţinere şi remediere a avariilor pe reţelele de apă uzată şi la staţiile de repompare a apei uzate.

Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii (minim şcoală profesională); capacitate de lucru individual şi în echipă; cunoştinţe în domeniul întreţinerii şi remedierii avariilor pe reţelele de apă uzată şi la staţiile de repompare a apei uzate; disponibilitate pentru program de lucru flexibil; constituie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.

Concursul se face pe bază de interviu.

Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, permisului de conducere valabil (după caz), la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 26.07.2019, inclusiv, orele 16.00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Serviciul Personal la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.