Recomandarea societății Apă Canal 2000 SA Pitești în perioadele de secetă prelungităAvând în vedere situația hidrometeorologică existentă în această perioadă, precum şiatenţionările organismelor de specialitate şi recomandările autorităţilor locale şi naţionale, rugămconsumatorii să utilizeze rațional apa potabilă pentru a evita furnizarea apei cu program şi a nupriva alţi beneficiari de minimul necesar util fiecărei gospodării. Societatea Apă Canal 2000 SA recomandă utilizatorilor să folosească apa cu măsură și faceapel către clienții care desfășoară activități agricole sau de grădinărit să reducă la minimumutilizarea apei potabile din rețeaua publică pentru aceste lucrări și să folosească apa din surseleproprii (de ex. fântâni).Utilizarea apei potabile în exces afectează în special utilizatorii din zonele mai înalte sau pecei aflați la capăt de rețea, care rămân fără apă sau primesc apă cu presiune scăzută în condiții decreștere a consumului. Societatea Apă Canal 2000 va face în continuare eforturi pentru a asiguraun regim de furnizare a apei 24 de ore din 24, dar contează și pe sprijinul utilizatorilor în ceea ceprivește folosirea rațională a resurselor de apă. În caz contrar, vom fi nevoiți să trecem la furnizareaapei cu program.Conform obligațiilor contractuale ale clienților, toți utilizatorii indiferent de forma deproprietate, au obligația de a asigura folosirea eficientă și rațională a apei preluate din rețeauapublică de alimentare cu apă, cu prioritate pentru consumul personal și în scop casnic.Folosirea rațională a apei și prevenirea risipei reprezintă o responsabilltate comună, aoperatorului de apă și a tuturor consumatorilor