Semnare Contract de finanțare nr. 30/18.06.2024 pentru Proiectul
„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020 – etapa II”

APĂ CANAL 2000 S.A. Pitești, în calitate de Beneficiar, anunță semnarea Contractului de finanțare nr. 30/18.06.2024 pentru finanțarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020, etapa II”, cod SMIS2021 – 319576.
Implementarea proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020”, cod SMIS2014+ 105621 se face în două etape:
• Etapa I a proiectului a fost finanțată prin Contractul de finanțare nr. 30/16.02.2017. Valoarea totală eligibilă a etapei I a proiectului, fără TVA, este de 11.143.136,75 lei, din care 85% sunt fonduri alocate de Uniunea Europeană, 14% fonduri de la Bugetul de stat, iar 1% reprezintă contribuția autorităților locale implicate, proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Durata limită de implementare a etapei I a proiectului a fost până la 31.12.2023, data la care s-a încheiat Programul Operațional Infrastructură Mare;
• Etapa a-II-a a proiectului este finanțată prin Contractului de finanțare nr. 30/18.06.2024. Valoarea totală eligibilă a etapei II a proiectului, fără TVA, este de 263.047,46 lei, din care 85% sunt fonduri alocate de Uniunea Europeană, 14% fonduri de la Bugetul de stat, iar 1% reprezintă contribuția autorităților locale implicate, proiect finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027. Durata limită de implementare a etapei II a proiectului este până la 31.12.2025.
Implementarea ambelor etape ale proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020” au ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării Proiectului regional de investiții din fondurile europene, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.
Principalele activități ale etapei I au vizat elaborarea următoarelor documentații: Aplicația de finanțare și documentele suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra mediului, Analiza Instituțională, etc.), inclusiv sesiuni de prezentare a Studiului de Fezabilitate; Studii de teren și alte studii de specialitate la faza de Studiu de fezabilitate (studii geotehnice, studii hidrogeologice/hidrologice, studii topografice, studii de infiltrații și inspecții CCTV, studii de inundabilitate, studii de tratabilitate, studii privind calitatea apei potabile, studii privind balanța apei, studii privind calitatea apei uzate, expertize tehnologice și expertize structuri și fundații); Analiza de risc; Documentații de atribuire pentru contractele de lucrări de tip ”Proiectare și antrepriză” și cele de servicii și furnizare; Documentații de atribuire și proiecte tehnice pentru contractele de lucrări de tip ”Antrepriză”. Etapa II a proiectului vizează activitatea de suport pe parcursul procesului de evaluare a Aplicației de finanțare până la momentul aprobării și activități de sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor stabilite în cadrul proiectului regional.
Elaborarea documentațiilor s-a realizat în cadrul Contractului de servicii 183/2016 ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020”, de către Asocierea dintre ”S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – TPF ENGENHARIA LTDA – TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL” în calitate de Prestator de servicii.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare și Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă