Semnarea și începerea Contractului de Lucrări CL8 – „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Topoloveni, Bradu, Căteasca și Albota” Poiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzatădin judeţul Argeş, în perioada 2021-2027

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PDD) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale și de Coeziune, care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2021-2027.

PDD se bazează pe obiectivele și prioritățile politicilor de mediu și de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligațiile internaționale ale României, cât și interesele specifice naționale. Obiectivul specific îl reprezintă promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor.

APĂ CANAL 2000 S.A. Pitești pregătește “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2021-2027” pentru finanțarea acestuia în cadrul Priorității 1 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie circulară, Obiectivul Specific RSO2.5 – Promovarea accesului la apă şi gospodărire sustenabilă a apelor, din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

 Proiectul constă în investiții pentru tratarea, distribuția apei și dezvoltarea facilităților de colectarea și epurare a apelor uzate care se vor implementa în zonele urbane și rurale din aria de proiect, ce vor avea drept rezultat dezvoltarea generală a infrastructurii apei și apei uzate în județul Argeș și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Contractul de lucrări CL8 – ”Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Topoloveni, Bradu, Căteasca și Albota” a fost semnat și atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu, Asocierii HYATT DEVELOPMENT 2011 – Lider de asociere și ENERGOMONTAJ GRUP S.R.L.. Valoarea contractului este de 55.624.250,45 lei, exclusiv TVA. Durata de execuție a contractului va fi de 12 luni, începând cu data de 17.04.2024, cu o perioadă de garanție de 36 luni. 

În cadrul contractului de lucrări CL8 se vor realiza următoarele investiții:

 • reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție în orașul Topoloveni:
 • conducte noi de distribuție a apei potabile cu o lungime de aprox. 8,3 km (inclusiv cămine de vane, hidranți);
 • conducte de distribuție a apei potabile propuse pentru înlocuire cu o lungime de  aprox. 1,2 km (inclusiv cămine de vane, hidranți).
 • reabilitarea conductei magistrale de distribuție (aducțiune) în comuna Bradu:
 • conducta magistrală de distribuție propusă pentru înlocuire cu o lungime de aprox. 1,8 km;
 • conducte de racordare a rețelelor de distribuție existente la noua conductă magistrală de distribuție cu o lungime de aprox. 101 m.
 • extinderea rețelei de distribuție în comuna Căteasca:
 • conducte noi de distribuție a apei potabile cu o lungime de aprox. 0,5 km;
 • extinderea rețelei de canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în orașul Topoloveni:
 • conducte noi de canalizare cu o lungime de aprox. 7,3 km;
 • 6 stații noi de pompare apă uzată și conductele de refulare aferente cu o lungime de aprox. 2 km.
 • reabilitare rețele de canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în comuna Bradu:
 • conducte de canalizare propuse pentru înlocuire cu o lungime de aprox. 9,1 km;
 • o stație nouă de pompare apă uzată și conducta de refulare aferentă cu o lungime de aprox. 504 m.
 • extindere rețele de canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în comuna Albota: 
 • conducte noi de canalizare cu o lungime de aprox. 25,3  km;
 • 10 stații noi de pompare apă uzată și conductele de refulare aferente cu o lungime de aprox. 3,7 km.

 Proiect propus la co-finanţare prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.