Semnare Contract de Finanțare nr. C1I100122000210 pentru proiectul
“EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ PE STRĂZILE CRINULUI, PARCULUI, PRIMĂVERII, PRINCIPALĂ – SAT MOZĂCENI VALE ȘI STRADA PRINCIPALĂ – SAT BÂRLA, COM. BÂRLA, JUDEȚUL ARGEȘ – ETAPA A II-A”
(cod proiect – C1I100122000210)

Apă Canal 2000 S.A. Pitești beneficiază de finanțare, acordată prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Apel nr. PNRR/2022/C1/I.1, de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru implementarea proiectului “Extinderea rețelelor de apă și canalizare menajeră pe străzile Crinului, Parcului, Primăverii, Principală – Sat Mozăceni Vale și Strada Principală – Sat Bârla, com. Bârla, Județul Argeș – Etapa a II-a” (cod proiect – C1I100122000210), în baza Contractului de finanțare nr. C1I100122000210, semnat în data de 21.06.2024.
Obiectivul general îl reprezintă “Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei”, iar obiectivul specific este „Creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare”.
Obiectul componentei C1: Managementul Apei ce face parte din Pilonul I. Tranziția verde îl reprezintă asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei și vizează:
(1) creșterea gradului de acces al populației, în special din zonele rurale, la un serviciu public de apă și canalizare conform cu cerințele legislației Uniunii Europene și asigurarea accesului tuturor categoriilor sociale la acest serviciu;
(2) creșterea gradului de siguranță a acumulărilor existente;
(3) consolidarea capacității administrative și de răspuns a Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în situații de urgență, în special în ceea ce privește infrastructura de gospodărire a apelor;
(4) îmbunătățirea acurateței prognozelor pentru sistemele de atenționări și avertizări meteorologice în vederea reducerii numărului de decese și răniri cauzate de fenomene meteorologice extreme.
Valoarea totală eligibilă a Proiectului ce face obiectul finanțării nerambursabile acordate prin PNRR este de 694.022,54 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 130.603,61 lei, finanțare asigurată 100% prin PNRR. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, fără a depăși data de 30.06.2026.
Prin intermediul acestei investiții sunt vizate lucrări de construcții necesare pentru extinderea rețelelor de distribuție apă și a rețelelor de canalizare în aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți (l.e.), prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu Directivele europene.
Investiția vizează execuția lucrărilor de extindere a rețelei de alimentare cu apă pe strada Parcului în lungime de L=432 ml și a rețelelor de canalizare menajeră pe străzile: Parcului în lungime de L=409 ml, Principală în lungime de L=181 ml și Primăverii în lungime de L=235 ml, din comuna Bârla, județul Argeș.
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”