Societatea Apă Canal 2000 pune un accent deosebit pe modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă a localităţilor din aria sa de operare, sens în care a implementat proiecte cu finanţare europeană, dar şi programe de investiţii finanţate din surse proprii.

Astfel, în Programul de investiţii pe anul 2022 a fost cuprins şi proiectul „Extindere rețea de apă, str. Codrii Cosminului, mun. Piteşti‟, lucrările de execuţie din cadrul acestuia fiind finalizate. Această investiţie, în valoare de 144.772 lei fără TVA, vine să rezolve o problemă foarte importantă a cetățenilor din zona respectivă, şi anume asigurarea debitului şi presiunii apei potabile la parametri corespunzători, precum şi montarea unui hidrant stradal necesar în caz de incendiu. Lucrările pentru realizarea acestui obiectiv au fost realizate de societatea Apă Canal 2000, cu personal propriu, pe Str. Codrii Cosminului şi Aleea Ţinutul Herţa, după cum urmează:
conductă alimentare cu apă din PEHD, PN 10, DN 110 mm, L = 103 m;
conductă alimentare cu apă din PEHD, PN 10, DN 63 mm, L = 23 m.
Obiectivul general al acestei investiţii îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de apă prin extinderea şi dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie, spre beneficiul populaţiei şi al mediului, ceea ce determină conformarea calităţii apei potabile la prevederile actelor normative de reglementare şi ale legislaţiei în vigoare.
Societatea Apă Canal 2000 SA va continua să întreprindă şi alte măsuri pentru asigurarea conformă a serviciilor, fiind preocupată permanent de furnizarea unor servicii de calitate şi de îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii săi.