S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. aduce la cunoştinţa tuturor utilizatorilor din aria de operare că va continua campania de verificare în ceea ce priveşte legalitatea utilizării serviciului de apă/canalizare.

Se consideră consum clandestin:
• utilizarea serviciilor de alimentare cu apă / canalizare prin branşamente / racorduri realizate ilegal, fără avizul SC Apă Canal 2000 SA.
• utilizarea serviciilor de alimentare cu apă prin branşamente realizate legal, dar la care s-a intervenit ilegal asupra contorului montat în căminul de apometru, respectiv la care s-a rupt sigiliul.
Realizarea de branşamente / racorduri clandestine atrage după sine, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru executantul lucrării.
Reluarea furnizării serviciilor se face după:
• intrarea în legalitate a branşamentului / racordului – dacă este cazul;
• încheierea contractului de servicii apă-canal – dacă este cazul;
• achitarea consumului fraudulos;
• depunerea cererii tip pentru reluarea serviciilor;
• achitarea taxei de debranşare/rebranşare.
S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti efectuează zilnic controale în toată aria de operare a societăţii, prin echipe mixte, care identifică poziţia reţelelor, a branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, efectuează monitorizări cu camera de inspecţie video, în vederea identificării situaţiilor în care au loc încălcări ale prevederilor legale, contractuale şi ale Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

De la ȋnceputul anului pȃnă la data de 31.10.2020, ȋn urma acţiunilor de control, s-au constatat neconformităţi la un număr de 212 locații.
Exemple de situaţii la care s-au constatat ȋncalcari ale legislatiei ȋn domeniul serviciului de alimentare cu apă: sigiliul operatorului rupt/tăiat/lipsă, intervenţie neautorizată asupra apometrului, contor deteriorat, defect, blocat, branşament de apă necontorizat, lucrare clandestină de ocolire a contorului, utilizatori rebransaţi fără avizul operatorului, care anterior au fost debranşaţi, modul desprins de pe apometru.
Exemple de situaţii la care s-au constatat ȋncălcări ale legislatiei ȋn domeniul serviciului canalizare: racord de canalizare funcţional, utilizat fără relaţie contractuală, racord de canalizare executat cu fonduri proprii ale utilizatorului, fără avizul operatorului, sursa proprie activă, necontorizată si nedeclarată la operator.
Astfel, ȋn urma unei acțiuni de control care s-a desfășurat în data de 23.10.2020, reprezentanții S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. din cadrul Departamentului Comercial (Serviciul Control) si din cadrul Sectorului Exploatare Operare, însotiţi de organele abilitate pentru menţinerea ordinii au efectuat debranşarea de la priza de alimentare cu apă pentru 7 utilizatori clandestini din Comuna Merişani.
La locaţiile respective se utilizau serviciile de alimentare cu apă si de canalizare fără relaţie contractuală, fapt constatat de către echipele de control din cadrul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. ȋn perioada anterioară. De asemenea, utilizatorii fără contract s-au rebranşat fără avizul operatorului, după ce au fost debransaţi. Pȃnă la această data, doar 2 din cei 7 utilizatori clandestini au achitat prejudiciul facturat conform legislaţiei ȋn vigoare si au solicitat ȋncheierea contractului de furnizare prestare.
Rebranşarea se va realiza numai după achitarea tuturor sumelor datorate societaţii APĂ CANAL 2000 S.A. si numai după semnarea contractului.
Ȋn cazul nerecuperării sumelor datorate, utilizatorii vor fi actionaţi ȋn instantă si vor fi aplicate toate măsurilor legale prevăzute de legea 286/2009, privind Codul Penal, ȋn acest caz fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de furt de apă din sistemul public, respectiv distrugere a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.
Atragem atenția pe acestă cale asupra riscurilor și sancțiunilor la care se expun utilizatorii serviciilor prestate de S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. care vor fi depistaţi ȋn situaţia prezentată sau cu branșamente de apă necontorizate: plata retroactivă în sistem paușal a serviciilor prestate, amendă contravențională și sesizarea organelor de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de furt de apă din sistemul public de distribuție.
Conectările ilegale la sistemul public de alimentare cu apă conduc deseori la un nivel scăzut de presiune în reţea, dar şi la producerea unor avarii pe segmentul de distribuţie; pentru executarea lucrărilor de remediere a avariilor pot fi deconectate de la serviciul de alimentare cu apă străzi întregi, spre disconfortul a zeci de mii de consumatori.
Branşamentele ilegale (de tipul bypass, dublu branşament) afectează nu doar Operatorul ci şi ceilalţi consumatori contractuali, care îşi plătesc facturile la zi, şi riscă să rămână fără apă.
Apă Canal Piteşti asigură toţi consumatorii săi de preocuparea sa continuă pentru respectarea valorilor sale de bază – responsabilitate, siguranţă, şi orientare către client.