Ispectoratul Teritorial de Munca Argeş a efectuat, în luna ianuraie, un număr de 166 de controale. Astfel, la 9 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 20 de persoane.
Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 320.000 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
– neacordarea drepturilor salariale;
– netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
– neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă ;
– netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :
– comerț, confecții,
– alimentație publică, transport;
– construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 177 controale.
Au fost aplicate un numar de 9 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 41.500 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– lipsă instruire SSM;
– lipsă control medical periodic;
– necomunicare eveniment;
– lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– comerț, alimentație publică;
– construcţii, protecție și pază, transport.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail [email protected], sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.