În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată
ITM Argeş a efectuat, în luna decembrie, un număr de 135 de controale. Astfel, la 27 de angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 39 de persoane.
Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 380.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă. netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :
– comerț, restaurante;
– alimentație publică, transport;
– construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 154 de controale.
Au fost aplicate un numar de 18 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 83.000 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– lipsă instruire SSM;
– lipsă control medical periodic;
– necomunicare eveniment;
– lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– comerț, agricultură;
– construcţii, lucrări instalații electrice.